LEAN TIMES

SEKTOR SLUŽEB - TELEKOMUNIKACE, IT, FINANCE...
Petr Háze
Petr Háze, Lean Six Sigma Black Belt

SLOVO EXPERTA

LEAN JAKO ŽIVOTNÍ FILOZOFIE A CESTA

Lean je v sektoru ICT služeb aplikovatelný stejně dobře jako ve výrobě či logistice, kde je standardem již po několik dekád. Místo strojů máme počítače a softwarové aplikace, místo materiálu a skladů máme dokumenty a databáze dat, místo přepravy máme počítačové sítě. V obou případech je pak vše řízeno lidmi a procesy a tato prostředí tak nabízejí velmi zajímavý potenciál pro kontinuální zlepšování, resp. systematické odstraňování plýtvání.

Lean je způsob myšlení, vidění světa, specifické nazírání na řešení problémů, který umí překračovat i bořit zažité hranice a to s důrazem na přidanou hodnotu pro zákazníka, naplnění jeho potřeb a očekávání. Firmám přináší snížení nákladů, vyšší tržby a ziskovost, větší kapacitu a produktivitu práce, ale i vyšší zákaznickou spokojenost.

OBLASTI PLÝTVÁNÍ

  1. Přesuny
  2. Zásoby
  3. Pohyby
  4. Nevyužitý potenciál
  5. Čekání
  6. Nadbytečné činnosti
  7. Nadbytečná produkce
  8. Defekty, chyby
NEJVÝZNAMNĚJŠÍ PŘÍPADY PLÝTVÁNÍ V KANCELÁŘÍCH:

Složité ovládání SW aplikací, pomalá odezva IT systémů, komplikované procesy pracovních činností, rutinní operace dělá člověk místo jejich automatizace, chybějící komunikace, lidské chyby.

PŘÍNOSY LEAN SIX SIGMA

LEAN SIX SIGMA
metodika Toyota metodika Motorola, General Electric
σ
Více hodnoty pro zákazníka
σ
Méně plýtvání
σ
Více kvality a spolehlivosti
σ
Méně variability a defektů

Úroveň (kvalita) 6σ znamená, že proces je bezchybný z 99,99966%, na jeden milion případů tak připadá maximálně 3,4 případů defektu.

Zaměřujeme se na činnosti s přidanou hodnotou! Tyto chceme poznat, za ně nám zákazník platí.

Systematicky eliminujeme činnosti bez přidané hodnoty! Tyto jsou plýtváním.

CÍLE ZLEPŠOVÁNÍ

JEDNODUŠEJI

LÉPE

RYCHLEJI

LEVNĚJI

LEAN V PRAXI

LEAN RECEPTY

Velký skok

INGREDIENCE:

Nevíme, v čem je problém a jak to řešit, často ani neznáme konkrétní cíl

POSTUP:

Jako základ použijeme procesní rámec DMAIC a pomocí vhodných přísad změříme a důkladně analyzujeme stávající stav ve vybraných oblastech firmy s cílem identifikovat příležitosti pro zlepšení, které s pomocí vhodných příloh realizujeme a zavádíme kontrolní mechanismy pro trvalé udržení implementovaných změn.

Tento postup je vhodný pro projektově řízené transformační aktivity, kdy chceme dosáhnout jednorázových významnějších změn.

Lean recepty

Krok za krokem

INGREDIENCE:

Známe problém, známe cíl a hledáme řešení

POSTUP:

Jako základ použijeme metodu KAIZEN či PDCA a do procesu zlepšování zapojíme všechny pracovníky, kteří mají znalosti a zkušenosti z vybrané oblasti firmy a pomohou nám hledat kroky, které postupně povedou k dosažení cíle. V případě potřeby si vypomůžeme vhodnými přísadami a přílohami.

Tento postup je vhodný pro kontinuální zlepšování, kdy chceme stanoveného cíle dosáhnout postupným zaváděním menších změn v mnoha rychlých iteracích, které časem dohromady dodají významnější přínos.

PŘÍSADY A PŘÍLOHY:

Gemba, SIPOC, VSM, SPC, MSA, Process Flow, 5W, CTQ, COPQ, Histogram, OEE, Pareto, Ishikawa fishbone, 8 wastes, 5S, WBS, FMEA, PICK, Poka Yoke, QCS, Makigami, Handoff, RACI a další.

POJĎME SPOLU ZLEPŠOVAT

NAPIŠTE MI

NECHTE PROMLUVIT LEAN

Jak se vaší firmě daří odstraňovat plýtvání a zvyšovat efektivitu?

Jaké postupy a metody používáte při zavádění inovací a kontinuálním zlepšování?    © 2024 Petr Háze